Зурхай 27 jul 2021 176

​Июлиин 27, гарагай 3, буряад-монгол литээр 19

Шэнэ гэр барихада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Ондоо хэрэг эхилхэдэ урагшагүй, эмнэлгэдэ орохогүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.