Зурхай 29 jul 2021 167

​Июлиин 29, гарагай 5, буряад-монгол литээр 21

Июлиин 29, гарагай 5, буряад-монгол литээр 21

Эрдэм болбосоролдо һайн - эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр операцида оролтогүй, айлшадые урилтагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.