Зурхай 2 aug 2021 82

​Августын 2, гарагай 2, буряад-монгол литээр 24

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.