Зурхай 3 aug 2021 135

​Августын 3, гарагай 3, буряад-монгол литээр 25

Худалдаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудаараа найр наада эмхидхэхэгүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.