Зурхай 5 aug 2021 168

​Августын 5, гарагай 5, буряад-монгол литээр 27

Һанаһан хэрэгүүд бүтэхэ; хүүгэдэй хэшэг даллага абаха, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.