Зурхай 6 aug 2021 156

​Августын 6, гарагай 6, буряад-монгол литээр 28

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада, хурим түрэ, найр эмхидхэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ байгуулхада, мориной, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаа зүрилдөөндэ.