Зурхай 7 aug 2021 214

​Августын 7, гарагай 7, буряад-монгол литээр 29

Хулгай дээрмэ боломоор, хурим түрэ наадахагүй, хүниие хүдөөлхэгүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, юрэл һэргэг байха хэрэгтэй.

Хэшэг даллага, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.