Зурхай 10 aug 2021 266

​Зурхай - августын 10, гарагай 3, буряад-монгол литээр 2

Зурхай - августын 10, гарагай 3, буряад-монгол литээр 2.

Шэнэ хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй; эмнэлгэдэ орохогүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй. Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ, хэрүүл аман дэлгэрхэ.