Зурхай 1 sep 2021 129

​Зурхай - сентябриин 1, гарагай 4, буряад-монгол литээр 25

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, найр наада, хурим түрэ эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.