Зурхай 3 nov 2021 218

​Зурхай - ноябриин 3, гарагай 4, буряад-монгол литээр 28

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Наһа барагшадай хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаа заргалдаанда