Зурхай 10 nov 2021 152

​Зурхай - ноябриин 10, гарагай 4, буряад-монгол литээр 6

Ута наһанай, баялигай, илангаяа мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, заһабарилхада, зөөлгэхэдэ муу үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – шэг шарай муудаха.