Зурхай 11 nov 2021 254

​Зурхай - ноябриин 11, гарагай 5, буряад-монгол литээр 7

Амгалан байдалай, илангаяа хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аманда.