Зурхай 15 nov 2021 173

​Зурхай - ноябриин 15, гарагай 2, буряад-монгол литээр 11

Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байха; эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.