Зурхай 16 nov 2021 227

​Зурхай - ноябриин 16, гарагай 3, буряад-монгол литээр 12

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо; эмнэлгэ эхилхэгүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.