Зурхай 17 nov 2021 227

​Зурхай - ноябриин 17, гарагай 4, буряад-монгол литээр 13

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэхэдэ, угаалга үйлэдэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр. 
Багашуулай хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. 
Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн. 
Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог. 
Үһэеэ абхуулхада – хүсэл оролдолгодо.