Зурхай 18 nov 2021 196

​Зурхай - ноябриин 18, гарагай 5, буряад-монгол литээр 14

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, холын харгыда мордоходо, нүүхэдэ һайн үдэр – һанаһан хэрэг түргэн бүтэхэ. 

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн. 

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо. 

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.