Зурхай 23 nov 2021 289

​Зурхай - ноябриин 23, гарагай 3, буряад-монгол литээр 19

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада, һанаһанаа бүтээхэдэ, һуралсал эхилхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшадай хэрэг үйлэдэхэгүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.