Зурхай 24 nov 2021 376

​Зурхай - ноябриин 24, гарагай 4, буряад-монгол литээр 20

Баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – ангалгада, үлэсхэлэндэ.