Зурхай 25 nov 2021 709

​Зурхай - ноябриин 25, гарагай 5, буряад-монгол литээр 21

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, эблэрхэдэ һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэнүүдтэ.