Зурхай 3 jan 2022 167

​Зурхай - январиин 3, гарагай 2, буряад-монгол литээр 1

Малгайн, гуталай, хубсаһанай, ута наһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр. Айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эрхилхэгүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.