Зурхай 7 jan 2022 238

​Зурхай - январиин 7, гарагай 6, буряад-монгол литээр 5

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.