Зурхай 9 jan 2022 310

​Зурхай - январиин 9, гарагай 1, буряад-монгол литээр 7

Эдеэнэй, баялигай, амгалан байдалай, малай хэшэг даллага абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, мүнгэ санга урьһалхада һайн үдэр.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.