Зурхай 12 jan 2022 140

​Зурхай - январиин 12, гарагай 4, буряад-монгол литээр 10

Дашиниматай (Үлзытэ), амгалан жаргалантай үдэр, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.