Зурхай 13 jan 2022 127

​Зурхай - январиин 13, гарагай 5, буряад-монгол литээр 11

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ түгэсхэхэдэ һайн үдэр. Айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – ухаан бодол хурсадаха.