Зурхай 19 jan 2022 118

​Зурхай - январиин 19, гарагай 4, буряад-монгол литээр 17

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ магад, эмнэлгэ эхилхэгүй, бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.      

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.     

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараса, шэг шарай муудаха.