Зурхай 25 jan 2022 221

​Зурхай - январиин 25, гарагай 3, буряад-монгол литээр 23

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.
Нарай хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.
Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.
Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.