Главные / Общество

ИД «Буряад үнэн» и ИА «МОНЦАМЭ» объявлена электронная подписка на еженедельную русскоязычную газету «НОВОСТИ МОНГОЛИИ»

В рамках сотрудничества поможем с организацией рекламных акции для бизнес-сообществ через электронные ресурсы МОНЦАМЭ

325
 11-04-2019

Рабжуун

Буряадай суута хото, баян түүхэтэй Хяагтын интернат-һургуули дүүргэһээрнай эгсэ жэл үнгэршэбэл даа. 1959 оной май һара. Хяагта хото. 3-дахи интернат-һургуули. Байгаалиин сэсэглэн һалбаржа эхилһэн үе.

68
 22-04-2019

Худанай Үртөөгэй ажалшад

Хэжэнгэ аймагай Худанай Үртөө нютагhаа гарбалтай зоной үнгэрhэн сагай гэрэл зурагуудые танай анхаралда табинабди. Зүблэлтэ засагай үедэ Клим Ворошиловай нэрэмжэтэ колхоздо хүн зон яһала амжалтатайгаар ажаллажа байгаа.

222
 22-04-2019

Общество

Нет активных конференций