Главные / Культура

Алдарта дуушан арадтаа мүнхэ

Майн 15-да Буряадаймнай алдарта хүбүүдэй нэгэн, СССР-эй арадай дуушан, Михаил Глинкын нэрэмжэтэ Бүхэсоюзна урилдаанай лауреат, Буряадай, Россиин Гүрэнэй шангай лауреат Дугаржаб Дашиев мүнөө мэндэ ябаа һаа, 80-дахи хабараа угтаха һэн.

133
 17-04-2019

Даша Дамбаевай номтой танилсалга үнгэрхэ

Ирагуу найрагшын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудай түсэлөөр апрелиин 26-да Исай Калашниковай номой санда энэ номтой танилсуулга болон Людмила Банзаракцаевагай 60 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Наһанай амисхал” гэжэ зохёохы үдэшэ үнгэрхэ.

97
 17-04-2019

Дахинаа Буряадай тайзан дээрэ - Аюна Базаргуруева

Табан жэлэй саада тээ Санкт-Петербургын Мариинска театрта хүдэлхэ урилгада хүртэhэн Аюна Базаргуруева Джузеппе Вердиин «Бал-маскарад» гэhэн оперодо гол парти наадаа.

110
 17-04-2019

Культура

Нет активных конференций