Главная / Новости /Культура / Суута хүбүүнэй алдар соло

Суута хүбүүнэй алдар соло

20-03-2017

Буряад Уласай габьяата уран зурааша гэһэн нэрэ зэргэдэ Зорикто Доржиев хүртэбэ.

Мэдээжэ уран зурааша Зорикто Доржиев түрэл Буряад Уласаа бүхы дэлхэйгээр суурхуулжа ябаһан хүн гээшэ. Тэрэнэй зурагууд харагшадай зүрхэ сэдьхэлдэ хадуугдажа, ямар бэ даа онсо бодол түрүүлдэг. Мартын 17-до Буряад Уласай Соёлой яаманай үргэдхэгдэмэл суглаанда Зорикто Доржиевто үндэр нэрэ зэргэ олгогдоо.

Зорикто Доржиевой үзэсхэлэнүүд бүхы дэлхэйгээр дэлгээгдэдэг. Нэрлэбэл, Люксембург, Америкын Холбоото Штадууд, Великобритани,Тайвань, Япон гүрэнүүдтэ нэгэтэ бэшэ олоной һонирхол татаһан байха юм. Ородой Холбоото Уласта үзэсхэлэнүүд дэлгээгдээ гэжэ мэдээжэ. Москва, Эрхүү, Санкт-Петербург, Уфа болон Улаан-Үдэ хотонуудай ажаһуугшад Зорикто Доржиевой уран бүтээлнүүдтэйнь танилсаһан байха юм гэжэ Буряад Уласай Соёлой яаман мэдээсэнэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ Буряад Уласай Соё­лой яаманНаши издания