Главная / Новости /Культура / Арадай театрнууд харагшадаа баярлуулхань

Арадай театрнууд харагшадаа баярлуулхань

20-04-2017

Улаан-Үдэдэ 2017 оной апрелиин 27-28-най үдэрнүүдтэ арадай театрнуудай Уласай фестиваль үнгэргэгдэхэ.

“Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ” гэһэн Буряад Уласай Гүрэнэй программын дэмжэлгээр Соёлой яаман болон Уласай уран бүтэлэй түб энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.

Хоёр үдэрэй туршада үнгэргэгдэхэ фестивальда уласай арадай театрнууд зүжэгүүдые харуулха юм. Баргажанай аймагай Баянголой, Ярууна аймагай Эгэтын-Адагай, Захаамин аймагай Дүтэлүүрэй, Хэжэнгэ аймагай Хэжэнгын, Эдэрмэгэй, Загаһатын, Хурамхаан аймагай Хурамхаан болон Дэрэнэй, Аха аймагай Орлигой, Сэлэнгэ аймагай Юрөөгэй, Түнхэн аймагай Хэрэнэй арадай театрнууд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха юм.

- Арадай театрнууд мүнөө үеын ажабайдалһаа үлэнгүй, тэрэнэй хубилалтануудые зүжэгүүд дотороо харуулжа, ниигэм доторхи эгээл “хурса” асуудалнуудта харюу бэдэрхэеэ оролдодог. Мэргэжэнги театрнуудай мэдээжэ зүжэгшэд болон найруулагшад арадай театрнуудай зүжэгүүдтэ дуратайгаар хабаададаг юм. Зүжэг наада харуулжа байдаг уран һайханай эрхим бүлэгүүдтэ арадай театр гэһэн нэрэ зэргэ олгогдодог юм, - гэжэ фестиваль эмхидхэгшэд хэлэнэ.

Буряад Уласай ажаһуугшад болон айлшад апрелиин 27-28-най үдэрнүүдтэ Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрта үглөөнэй 10 сагһаа арадай театрнуудай зүжэгүүдые хараха аргатай.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад драмын театр Буряад Уласай Арадай уран бүтээлэй түб Буряад Уласай Соё­лой яаман16:20

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда Даша Дамбаевай шэнэ дуунууд зэдэлбэ 

15:55

ДҮШЭН МЯНГАН АЛЕКСАНДР, ДҮРБЭН МЯНГАН ДАРИМА 

15:07

«Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр эстафетын дүрим 

14:50

В Тункинском районе Бурятии отметили 70-летие знаменитого писателя Элбэка Манзарова 

13:29

Буряад уласай хүдөө ажахыда – гүрэнэй туһаламжа 

12:45

​Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе 

12:31

​Сельским фельдшерам будут платить по 500 тысяч рублей в Бурятии 

11:44

​Совет Народного Хурала Бурятии принял повестку 29-й сессии 

11:21

​Около 4 тысяч альпинистов совершат восхождение на Мунко-Сардык в Бурятии 

09:44

Буряад Уласай Толгойлогшо: Түнхэн аймагта хубилалтанууд болохо 

09:05

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэнэй Аршаан һууринда һургуули барихэ хэрэгтэй гэжэ хэлэбэ 

08:40

Зурхай на ​20 апреля, 5 лунный день 

08:15

В Бурятии преимущественно без осадков, днём ожидается до +14 градусов 

Наши издания