Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай субботник апрелиин 29-дэ эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай субботник апрелиин 29-дэ эмхидхэгдэхэ

21-04-2017

Ородой Холбоото Уласта байгаали хамгаалгын хэмжээ ябуулганууд хаа хаанагүй үнгэргэгдэхэ.  Саһа, бороотой хүйтэн уларил тогтожо, апрелиин 15-да  үнгэргэгдэхэ субботник хойшолуулагдаһан байгаа.

Буряад Уласай нютагай засагай байгууламжануудай, соёлой, болбосоролой, эмхи зургаануудай, үйлэдбэринүүдэй хүдэлмэрилэгшэд субботнигто хабаадаха. Энэ хэмжээ ябуулгын үедэ уһанай эрьеын, паркнуудай, гэрнүүдэй, байшануудай газар дайданууд бог шоройһоо арилгагдаха, модонууд, харгын бордюрнууд сагаадагдаха, һөөг бургааһанууд тайрагдаха гэхэ мэтэ ажал ябуулагдаха юм.

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексея Цыденовэй даабаряар энэ үдэр соёлой хэмжээ ябуулганууд хотын талмайнуудта үнгэргэгдэхэ. Үйлэдбэринүүдэй, эмхи зургаануудай, түб талмайнууд дээрэ тоглолтонууд, нааданууд эмхидхэгдэхэ юм.

Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэһэнэй ёһоор, үхибүүдтэ ажал хэхэ һонирхол түрүүлхэ, дүй дүршэлтэй болгохо зорилготой нааданууд, конкурснууд үнгэргэгдэхэ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Засагай газар Буряад Уласай Соё­лой яаманНаши издания