Главная / Новости /Общество / Эхэ хэлэн дээрээ элидхэл

Эхэ хэлэн дээрээ элидхэл

19-05-2017

Майн 16-да Буряад Уласай Арадай Хуралда залуушуулай эмхинүүдтэ хабаатай шухала асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэһэн байна. Тон һонирхолтойнь гэхэдэ, энэ түхэреэн шэрээгэй үедэ олониитын хэрэг эдэбхитэйгээр ябуулагша Дулма Содномова буряад хэлэн дээрэ элидхэлээ уншаһан байна. 

Хабаадагшадай олонхинь буряад хэлэ мэдэхэгүй тула Улаан-Үдын Захиргаанай залуушуулай хорооной дарга Эрдэни Дымчиков энэ элидхэл ород хэлэн дээрэ шууд оршуулжа үгөө. 

«Буряад хэлэнэй габшагай һара» эмхидхэгдэжэ байгаа хада заабол засагай зургаанда буряадаар элидхэхэб гэһэн һаналаа бэелүүлбэб», - гэжэ Дулма Содномова тэмдэглэбэ. 

Магад, энэ ушарһаа уламжалан, саашадаа элидхэлнүүд эхэ хэлэн дээрээ уншагдажа байха гээд найдая. 

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​

Теги: Эрдэни Дымчиков Буряад Уласай Арадай Хурал Буряад Улас Улаан-Үдэ хото Буряад хэлэнэй габшагай һараНаши издания