Главная / Новости /Общество / Эхэ хэлэн дээрээ элидхэл

Эхэ хэлэн дээрээ элидхэл

19-05-2017

Майн 16-да Буряад Уласай Арадай Хуралда залуушуулай эмхинүүдтэ хабаатай шухала асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэһэн байна. Тон һонирхолтойнь гэхэдэ, энэ түхэреэн шэрээгэй үедэ олониитын хэрэг эдэбхитэйгээр ябуулагша Дулма Содномова буряад хэлэн дээрэ элидхэлээ уншаһан байна. 

Хабаадагшадай олонхинь буряад хэлэ мэдэхэгүй тула Улаан-Үдын Захиргаанай залуушуулай хорооной дарга Эрдэни Дымчиков энэ элидхэл ород хэлэн дээрэ шууд оршуулжа үгөө. 

«Буряад хэлэнэй габшагай һара» эмхидхэгдэжэ байгаа хада заабол засагай зургаанда буряадаар элидхэхэб гэһэн һаналаа бэелүүлбэб», - гэжэ Дулма Содномова тэмдэглэбэ. 

Магад, энэ ушарһаа уламжалан, саашадаа элидхэлнүүд эхэ хэлэн дээрээ уншагдажа байха гээд найдая. 

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​

Теги: Эрдэни Дымчиков Буряад Уласай Арадай Хурал Буряад Улас Улаан-Үдэ хото Буряад хэлэнэй габшагай һара17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания