Главная / Новости /Спорт / Шэрэйн теннисээр шалгарба

Шэрэйн теннисээр шалгарба

19-05-2017

Казань хотодо түмэр замай һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үхибүүдэй дунда 2-дохи спартакиада үнгэргэгдэбэ.

Ородой Холбоото Уласай түмэр замай һалбариин ажалшадай  496 хүбүүд, басагад мүрысөөндэ хабаадаба. Урилдаанда 2004 оной үхибүүд баскетбол, бага футбол, тамаралга, хүнгэн атлетикэ болон шэрэйн теннисээр хаба шадалаа туршалсаба.

Улаан-Үдын 14-дэхи гимназиин һурагша, Ородой Холбоото Уласай спортын мастер Андрей Власовай хүмүүжэмэл Игнат Пустовой Зүүн Сибириин түмэр замай харгын командын бүридэлдэ шэрэйн теннисээр спартакиадын хүрэл медаль абаба.

Зүүн Сибириин түмэр замай харгы түлөөлһэн үхибүүд командын тоосоондо түрүү һуури эзэлээ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Казань хото Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманНаши издания