Главная / Новости /Общество / “Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн машинаар гүйлгэлдөөнэй уласхоорондын шата Буряад Уласта

“Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн машинаар гүйлгэлдөөнэй уласхоорондын шата Буряад Уласта

17-07-2017

Үнгэрһэн гарагай нэгэндэ Буряад Уласта “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” Ородой Холбоото Уласай ДОСААФ эмхиин байгуулагдаһаар, 90 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ. 2017 оной туршада Ород гүрэн дотор энэ ойдо зорюулагдаһан акцинууд үргэлжэлхэ юм.

“Ородой Холбоото Уласта ДОСААФ эмхиин байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойдо зорюулһан хэмжээ ябуулгада хабаадагшадые амаршалнаб. Эхэ орондоо дуратай, үнэн сэхэ эрхэтэдые хүмүүжүүлхэ гэһэн хүн зониие нэгэдүүлһэн ДОСААФ эмхиин зорилго болоно. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабари бэелүүлжэ, ерээдүйн сэрэгшэдые, Эхэ ороноо хамгаалагшадые хүмүүжүүлхэ талаар ажал ябуулхабди”, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Пётр Мордовской “Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн акцида хабаадагшадта хандаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Сергей Леоновой хэлэһэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Улас дотор заншалта болоһон машинаар гүйлгэлдөөн арад зониие нэгэдүүлжэ, соёл болон үндэһэтэнэй хоорондын харилсаа хүгжөөлгэдэ нүлөөлнэ.

2017 оной январиин 23-да ДОСААФ эмхи байгуулагдаһан юм гэжэ һануулнабди.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд.19:08

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэн аймагай асуудалаар шиидхэбэри абаба 

16:57

«Буряад Уласай эрхим багша-2018» мүрысөөнэй нээлгын баяр ёһолол Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ 

15:56

Хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдал хинаха тухай Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ 

14:49

Глава Бурятии заявил о необходимости общественного контроля за пожарной безопасностью в местах с массовым пребыванием людей 

14:42

Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутад ажалай һууринуудай можо хоорондын яармагтай танилсаба 

14:08

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ ойн 11 түймэрнүүд Буряадта гараба 

13:33

​11 лесных пожаров возникли в Бурятии за прошедшие выходные 

11:13

Буряадай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов Эрхүү мождо нүүдэл суглаанда хабаадаба 

10:54

​Бурятия направит пять проектов на всероссийский конкурс лучших концепций благоустройства малых городов 

10:10

«Эрхим багша - 2018» гэһэн мүрысөөн Буряад уласта эхилбэ 

08:40

Зурхай на ​23 апреля, 8 лунный день 

08:36

Буддын заншалта Сангхын Сугунды 

08:15

Ветреная и тёплая погода ожидается в Бурятии сегодня, 23 апреля 

Наши издания