Главная / Новости /Общество / “Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн машинаар гүйлгэлдөөнэй уласхоорондын шата Буряад Уласта

“Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн машинаар гүйлгэлдөөнэй уласхоорондын шата Буряад Уласта

17-07-2017

Үнгэрһэн гарагай нэгэндэ Буряад Уласта “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” Ородой Холбоото Уласай ДОСААФ эмхиин байгуулагдаһаар, 90 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ. 2017 оной туршада Ород гүрэн дотор энэ ойдо зорюулагдаһан акцинууд үргэлжэлхэ юм.

“Ородой Холбоото Уласта ДОСААФ эмхиин байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойдо зорюулһан хэмжээ ябуулгада хабаадагшадые амаршалнаб. Эхэ орондоо дуратай, үнэн сэхэ эрхэтэдые хүмүүжүүлхэ гэһэн хүн зониие нэгэдүүлһэн ДОСААФ эмхиин зорилго болоно. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабари бэелүүлжэ, ерээдүйн сэрэгшэдые, Эхэ ороноо хамгаалагшадые хүмүүжүүлхэ талаар ажал ябуулхабди”, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Пётр Мордовской “Ородой Холбоото Уласай “Зүүн зүгһөө баруун зүг хүрэтэр” гэһэн акцида хабаадагшадта хандаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Сергей Леоновой хэлэһэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Улас дотор заншалта болоһон машинаар гүйлгэлдөөн арад зониие нэгэдүүлжэ, соёл болон үндэһэтэнэй хоорондын харилсаа хүгжөөлгэдэ нүлөөлнэ.

2017 оной январиин 23-да ДОСААФ эмхи байгуулагдаһан юм гэжэ һануулнабди.


Анна Огороднигой гэрэл зурагууд.17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания