Главная / Новости /Власть / “Ажалай габьяагай түлөө” гэһэн медаляар Пётр Мордовской шагнагдаба

“Ажалай габьяагай түлөө” гэһэн медаляар Пётр Мордовской шагнагдаба

17-07-2017

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов мүнөөдэр түсэблэлгын суглаанай үедэ Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Пётр Мордовскойдо “Ажалай габьяагай түлөө” гэһэн орденой медаль барюулба.

“Пётр Степановичай хэһэн ажал үндэрөөр тэмдэглэгдэбэ. Түймэр унтарааха талар ехэ ажал ябуулагдана. Тиигэбэшье түймэрэй аюултай хаһа дүүрээдүй”, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

“Энэ шагнал ганса намда бэшэ, харин гал аюул усадхадаг хүнүүдэй аша габьяа”, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Пётр Мордовской тэмдэглэбэ.

2009 оной июлиин 13-да абтаһан “Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд” гэһэн хуулиин ёһоор, “Ажалай габьяагай түлөө” орденой медаляар гүрэнэй болон нютагуудай хүтэлбэриин, эрдэм хүгжөөлгэ, олониитын аюулгүй байдал сахиха, үйлэдбэриин, эдэй засагай, ниигэмэй, соёлой һалбаринуудта үндэр амжалта туйлаһан хүнүүд шагнагдадаг юм.  19:08

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэн аймагай асуудалаар шиидхэбэри абаба 

16:57

«Буряад Уласай эрхим багша-2018» мүрысөөнэй нээлгын баяр ёһолол Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ 

15:56

Хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдал хинаха тухай Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ 

14:49

Глава Бурятии заявил о необходимости общественного контроля за пожарной безопасностью в местах с массовым пребыванием людей 

14:42

Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутад ажалай һууринуудай можо хоорондын яармагтай танилсаба 

14:08

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ ойн 11 түймэрнүүд Буряадта гараба 

13:33

​11 лесных пожаров возникли в Бурятии за прошедшие выходные 

11:13

Буряадай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов Эрхүү мождо нүүдэл суглаанда хабаадаба 

10:54

​Бурятия направит пять проектов на всероссийский конкурс лучших концепций благоустройства малых городов 

10:10

«Эрхим багша - 2018» гэһэн мүрысөөн Буряад уласта эхилбэ 

08:40

Зурхай на ​23 апреля, 8 лунный день 

08:36

Буддын заншалта Сангхын Сугунды 

08:15

Ветреная и тёплая погода ожидается в Бурятии сегодня, 23 апреля 

Наши издания