Главная / Новости /Общество / Үльдэргын дунда һургуулиин 10-дахи выпуск

Үльдэргын дунда һургуулиин 10-дахи выпуск

28-07-2017

Энэ жэл Үльдэргын дунда һургуули дүүргэһээр тэбхэр 40 жэлэйнгээ ойн баярые 1960 онойхид тэмдэглэһэн байна. 1967 ондо 28 үхибүүд түрүүшын багша Цыбикжапова Ринчин-Ханда Доржиевнагай ударидалга доро «А» үзэгтэ һуража, эрдэм бэшэг шудалжа эхилээ юм. Тэрэ үедэ Цокто Номтоев һургуулиин захиралаар хүдэлжэ байһан. Мүнөө танай анхаралда сэнгүү һайхан тэрэ үеын гэрэл зурагуудые дурадханабди.


Балсамбуева Дугарма, Чимитова Сосома, Ринчинова Сэсэгма, Дашиева Норжон, Дугарова Бальжима, Юндунова Света, 1974 он


Гончиков Даша, Мункуев Энхэ-Жаргал, Доржиев Цырен, Дугданов Дондог-Доржо, Дарибазаров Баир, 1975 он


Зарница, 1976 он


Нооһо хайшалгын үедэ, 1976 он


Һүүлшын хонхын һайндэр, 1977 он

Басагад һүүлшын хонхын һайндэртэ, 1977 он

Дугданов Дондог-Доржо, Ринчинова Сэсэгма, Базарова Гэлэгма, Дашиева Норжон. Үльдэргэ, 1979 он.

Гэрэл зурагуудые Чимитова Сосома дурадхаба

Аркадий БАТОМУНКУЕВ

Теги: Буряад Улас Ярууна аймаг Үльдэргэ һуурин урда үенүүдэй гэрэл зурагуудНаши издания