Главная / Новости /Культура / Мэхэтэй һамган

Мэхэтэй һамган

10-08-2017

Зүжэглэмэл хөөрөөн 

Наадаха нюурнууд: 

Бадма – хүрин хара шарайтай, майтагаршаг, 40-өөд наһанай, түрүү хонишон 

Сэрэгмаа – Бадмын һамган 

Юрын айлай байра байдал 

Ехэ баяртай Бадма нэгэ саарһа далбагануулан ороно. 

Бадма. Сэрэгмаа, Сэрэгмаахамни, намдашни Хара далайн эрьедэ амарха путёвка үгэбэл. Суутай дуутай Сочидо сэнгэхэмни! 

Сэрэгмаа. Эй гэж даа. үхэрэй бэлшээрээс гараагүй чамад хаанаас дайралдаа гээчэб, һэ?! 

Бадма. Юун гэнэш даа? Ажалдаа шармайж, хара хүлһөө адхаснайм үрэ дүн! 

Сэрэгмаа. Тиимэл даа, тиимэ, бэрхэш даа чимни. Теэд бични чамдаа орходоо юу хээ үзэсэм даа. (Харагшадта хэлэнэ.) Энээхэнээ мэхэдээ оруулч, өөрөөл очих арга бэдэрх юм байна. Байз, голын гартарнь, голгойгынь ходорс айлгах байн. Бадма. Теэ-теэ. Энээгүүр тэрээгүүр һайса ябаһан шимни намдаа юу хээ заажа үгэнэ бэзэш даа. 

Сэрэгмаа. Тэрэ Хара далайн эрьед одооч негрээс өөрэгүй хара хүхөөр ялаганач чи шара элис дээр хэвтэж шара болохоб гээ гүч?! Ойё-даа, тэрэ маяа хүлэйч хоорондуур хүндэлэн гүйч гарашахаар, теэд яаж мүнөө засбарида орохобч? Үбдэгсөөл усанд чунгаарай, үгы бол (Сэрэгмаа нюдөө бэлтылгэжэ) эрьеын хажуугаар акуул гэж том загас чамшуу амитадые тэрэ майтагар хүлөөсчни угзараад лэ, гэдэс руугаа ябуулчих... Бидэ махаа бүхлёор эдигч гүбди, тэрээнчингил залгидчих! Оо-ёо, одоол үзөө хараагүй юумээ үзэхэч даа. 

Бадма. Ямар муу юумэ хэһэндэм тиимэ аймшагтай газарта эльгээхэ гээ юм? Одоол уһанай хажууда дүтэлхэшьегүйб. 

Сэрэгмаа. Оо, Бадмаахаа! Тэрэч үчөө юун беэ. Тэрэ (дуулан һагад) жаран сонхоо яларуулсан залгаа вагоной гоё гээчнь гэч дуулач явах гэхдэч, зад сэжэрүүлж, гэдэсчни сула дундахан болчих. Сэмээхэн тамбурт гү, аль бэеэ засах газарт ороод, дотор үмдэндэш оёсон халаасан соохи мүнгөө тоолж аваад, вагон-ресторанда очиж, меню гээчынь эриж аваад, үнгүйхэн сэнтэй эдеэнһээ гурба-дүрбые захяарай. Үгы бол чим юу садхавчи даа. Теэд тэр хоолоос доторч мушхах бииз дээ (мушхагалзана). 

Бадма. Бэемни одоо аягүй болшоходол гэшэбэ. Арсахамни хадаа. Тиишэ ошожо бэеэ зобоонхаар, орооһотойхон шүлэеэ халбагадаад, буузаханаа бад байса эдижэрхёод, (дуулан һагад) бүмбэр сагаан хонидоо адуулжа ябаашам дээртэхэ хадаа (һалд һуушана). 

Сэрэгмаа. Зүб даа, зүб, Бадмаахамни! Бични чиниингээ орондо очхуу. (Харагшад руу тонгойжо) Үс ноосоо алтан чаргалаар чирдээд, нариихан үндэр сүеытэй босоножка үмсөөд, нариихан гозогор сигаретэ зууж, харсагадли хамартай, елэн хара үстэй хадын бараг мужчинануудай хажуугаар үнгэрхэдөө (Бадма аягатай сайгаа бариһан зандаа үлыһөөр дүтэлжэ, шэхэеэ табин шагнаархана) үдчэлэн (утаар татажа) пойдём ёохор танцевать гээдтихэдэм яахал ааб, аа-а-аа. (Бэеэ хотолзуулан, нюдөө анижа) Тиигэж явнаб гэж санахдаа, зосоомни бадма сэсэг бадархадал гэн... 

Бадмын гартахи аягатай сай гоожожо байһанаа, шала дээрэ абяатайгаар унашана. 

Сэрэгмаа (сошон). Үү-татай! Галтай-татхай. Очоод тэрэ ноёд сайдтаа хэлыч, минии оронд Сэрэгмаагым... 

Бадма энэ үедэ газаашаа гарана. Сэрэгмаа гэншэһээр һуушана. 

Цыпилма ДУБЧИНОВА​

Теги: конкурс Буряад Улас Хошон үгэ17:18

​Глава Бурятии и директор департамента минспорта РФ обсудили строительство крупных спортивных объектов в республике 

17:14

Буряад Уласай Түнхэн аймагта июниин 21-дэ Хүдөөгэй Нааданууд эхилбэ 

16:32

​30 млн рублей потратили в Бурятии на ремонт спортивных объектов к сельским играм 

16:13

​Жители Селенгинского района Бурятии смогут бесплатно обучиться основам бизнеса 

15:47

​Буряад Уласта Ород Уласай спортын яаманай департаментын захирал Александр Росляков 

15:04

​Глава Бурятии открыл новый музей Тункинского нацпарка  

14:20

Буряад Уласта бүлэнэртэ анхарал хандуулна 

13:25

​Улаан-Үдэдэ июниин 23-до жэл бүриин велопробег үнгэрхэ 

11:33

Буряад Уласта ажалгүй эмшэдтэ шэнэ интернет-сайт туһалха 

11:01

​Улаан-Үдэдэ Этигэлэй хамба ламада презентаци зорюулха 

10:09

Буряад Уласта "Талын нүүдэлшэн" фестиваль июлиин 20-до эхилхэ 

09:37

​Буряад уласта ород хэлэнэй ЕГЭ шалгалтада 29 һурагшад эрхимлэбэ 

09:17

​Буряад уласта Байгалай аяншалгын болон хангалгын албанай колледж дүүргэгшэд WorldSkills Russia шалгалта гарана 

08:40

Зурхай на 22 июня, 9 лунный день 

08:15

Жаркая погода и короткие грозовые дожди ожидаются в Бурятии сегодня, 22 июня 

Наши издания