Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта 16 мянган үхибүүд һургуулида орохо

Буряад Уласта 16 мянган үхибүүд һургуулида орохо

11-08-2017

Буряад Уласай һургуулинуудта һуралсалай шэнэ жэлдэ бэлэдхэл дүүрэжэ байна.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлээр, байгша ондо 16 мянган үхибүүд анха түрүүшынхиеэ һургуулиин богоһо алхажа орохо юм. Тэдэнэй 9 мянганиинь – Улаан-Үдын һургуулинуудай 1-дэхи классуудай шабинар болохо.

Улас дотор һургуулинуудай һуралсалай шэнэ жэлдэ бэлэдхэлэй ажал ябуулгада Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда багшанарта салин түлэхэ, номуудые абаха, һуралсалай дидактичекэ материал абалгада 5 млрд. түхэриг һомологдоһон юм. Тиихэдэ һурагшадые халуун эдеэгээр хангалгада уласай бюджедһээ мүнгэн гаргашалагдаха. 


Теги: Буряад Улас Һургуулинууд Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманНаши издания