Главная / Новости /Общество / Ивалгын дасанай оранжерейдэ «Һүниин хатан» гэһэн сэсэг һуулгаба

Ивалгын дасанай оранжерейдэ «Һүниин хатан» гэһэн сэсэг һуулгаба

11-08-2017

Москва хотодохи Түбэдэй гэрэй вице-президент Надежда Беркенгейм Буддын шажанай заншалта Сангхада һүниндөө сэсэглэдэг ургамал бэлэглэбэ.

Непалда оршодог Джарунхашорой субаргаһаа «Һүниин хатан» асарагдаһан байна. Һүниин цеструм гү, али «Һүниин хатан» хододоо ногоорон ургадаг һөөг юм. Тэрэнэй сэсэгүүд һүни болоһон хойно бадаржа, һайханаар хангалтадаг.

Буддын шажанда энэ сэсэг дэлгэр һахайн сэдьхэлтэй жэшэдэг, тиихэдэ бүхы амиды юумэ баярлуулха шэдитэй «Һүниин хатан» һүниин харанхыда, һарын гэрэлдэ бадардаг гэжэ Надежда Беркенгейм тэмдэглэбэ.

Пандидо Хамба лама Дамба Аюшеев Ивалгын дасанай оранжерейдэ энэ сэсэг һуулгаха гэжэ шиидэбэ.

Ивалгын дасанай Facebook хуудаһанһаа гэрэл зураг абтаба.Наши издания