Главная / Новости /Власть / АРБАН ТАБАН ЖЭЛ СОО АРАД ЗОН ДАРГАЯА ҺУНГААГҮЙ

АРБАН ТАБАН ЖЭЛ СОО АРАД ЗОН ДАРГАЯА ҺУНГААГҮЙ

10-09-2017

Мүнөөдэр үнгэргэгдэжэ байһан һунгалтые түүхэтэ үйлэ хэрэг гэбэл, багаханшье алдуу болохогүй. Ушар юуб гэхэдэ, манай улас дотор арбан табан жэлэй саада тээ, 2002 оной июниин 23-да боложо үнгэрһэн Буряад Уласай Юрэнхылэгшын һунгалтаһаа хойшо уласай даргые сэхэ һунгаха ушар болоогүй юм.

Тиихэдэ уласай түрүүшын юрэнхылэгшэ Леонид Потапов гурбадахияа энэ үндэр тушаалда һунгагдаһан байгаа. Тэрэнэй түлөө һунгалтада хабаадаһан һунгагшадай зуунай 67 хубинь дуугаа үгэһэн түүхэтэй.

Харин 2007 оной зун һунгагдаһан болзорынь үнгэржэ, Леонид Потапов тушаалһаа буужа, Москва зөөгөөд, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын туһалагшаар хүдэлөө. Мүнөө Леонид Васильевич түрэл Буряад орондоо үни бусанхай, Улаан-Үдэ хотодоо ан-бун ажаһууһахаа гадна, Буряадай эрдэмэй түбтэ ажалладаг юм.

Тэрэл зундаа, 2007 оной долоодугаар һарада, гүрэн түрын һэлгэгдэһэн шэнэ хууляар манай уласые шэнэ толгойлогшо – Вячеслав Наговицын хүтэлбэрилөө. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын зууршалгаар Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд дуугаа үгэжэ, тэрэниие тушаалдань һунгаһан байха юм. Тэрэ гэһэнһээ хойшо, үшөө нэгэ дахин, 2012 оной зун мүн лэ Арадай Хуралай шиидхэбэреэр дахинаа һунгагдажа, арбан жэлэй туршада ажаллаад, үнгэрһэн үбэл һайн дураараа тушаалаа сүлөөлөө бшуу. Тэрэнииень Владимир Путинай дурадхаһан залуу дарга Алексей Цыденов батаар эзэлжэ, мүнөөдэр болотор уласай толгойлогшын саг зуура уялгануудые дүүргэгшээр хүдэлжэ байнхай гээд мэдээжэ.

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Толгойлогшын һунгалта15:49

Амгалан байдал үршөөһэн «Амарлин» дасан үндыбэ 

15:12

«Оюуна» сэсэрлигэй дүй дүршэл 

14:37

​Яагаад жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэб? 

14:03

Аша буянтай эмшэн 

13:35

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба 

11:21

Улаан-Үдэдэ “Ургаса-2018” яармаг ажаллаха 

10:58

Буряад Уласай Загарай аймагта 53 метр утатай хүүргэ заһабарилагдаба 

10:23

Һургуули тухай түрэлхидэй һанамжанууд 

10:08

Бусад можонуудай эрхим дүй дүршэлнүүд Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ 

09:43

Буддын шажанай, соёлой, тамирай ехэ һайндэр 

09:43

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта 

09:21

Залуу эмшэдтэ аша туһатай талмай эмхидхэгдээ 

09:13

Буряад Уласта өөһэдөө газар эзэлжэ, баригдаһан гэрнүүд хуулиин ёһоор дансатай болобо 

08:57

В Бурятии театр имени Н.А. Бестужева празднично откроет свои театральные кассы 

08:30

Бурят-монгольский зурхай с 22 по 28 августа 

08:15

В Бурятии сегодня, 22 августа, местами кратковременные дожди, днём до +31 

Наши издания