Главная / Новости /Культура / Чингис хаанай «Сагаан дэнтэ сэрэг» - Улаан-Үдэдэ

Чингис хаанай «Сагаан дэнтэ сэрэг» - Улаан-Үдэдэ

13-09-2017

Ородой Холбоото Уласта түрүүшынхиеэ Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей болон Монголой Улаан-Баатар хотын Chinggis Khaan Wax музей «Хаануудай Хаан» гэһэн сагаан дэнгээр хэһэн дүрсэнүүдэй (восковые фигуры) үзэсхэлэн бэлдэһэн байна.

Сентябрииин 21-һээ октябриин 16 болотор энэ үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ харуулагдаха юм.

Чингис хаанай болон тэрэнэй дүтын хүнүүдэй сагаан дэнгээр хэгдэһэн дүрсэнүүдые уласай ажаһуугшад хараха аргатай. Энэ үзэсхэлэн уран зураашад, скульпторнууд, дархашуул, дизайнернууд, түүхэшэд бэлдэһэн байна. Тэдэнэр түүхэтэ нюурнуудай ганса түхэл шарайень адляар бүтээхэ гэжэ оролдоо бэшэ, харин хубсаһанайнь, зэбсэгэйнь сагтаа тааруу байхын түлөө ехэхэн ажал хээ.

Chinggis Khaan Wax музейн гадаада гүрэндэ түрүүшынхиеэ эмхидхэжэ байһан үзэсхэлэн Чингис хаанай угсаатанай нангин газар гэжэ нэрлэгдэһэн Буряад Уласай Баргажан-Түхэм нютагта харуулагдаха болоhониинь һайшаалтай. ЮНЕСКО эмхиин үүсхэлээр мянган жэлэй алдарта хүн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн агуу Чингис хаанда зорюулагдаһан үзэсхэлэн харахыетнай уринабди.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото үзэсхэлэн Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музейНаши издания