Главная / Новости /Общество / "Алтан намарай" нигүүлэсхы үдэр

"Алтан намарай" нигүүлэсхы үдэр

13-09-2017

Һунгалтын үдэр Улаан-Үдэ хотын 54 дүгээр дунда һургуулида нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэбэ. “Алтан намар” гэһэн яармагта сугларһан мүнгэн хүүгэдэй “Малышок” байшанда дамжуулагдахаар хараалагдана.

54-дэхи һургуулида Исток, Солдатский һууринуудта байдаг үхибүүд һурадаг гээшэ. Үнгэрһэн зун газаагаа ургуулһан огородой эдеэ болон тэдээнһээ буйлуулагдаһан элдэб хоол тэдэ яармагта дуратайгаар асарһан байна. Энээнһээ гадна һурагшадай гараар бүтээгдэһэн зүйлнүүд олоор дэлгэгдээ.

- “Малышок” гэһэн хүүгэдэй байшантай бидэ үнинэй нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэбди. Тэндэ байрладаг багашуулда манай үхибүүд туһалха дуратай. Тиимэһээ энэ тэрэ юумэ асаржа наймаанда табигты гэжэ һурагшадаа ехээр аргадаагүйбди. Мүн түрэлхидшье энэ хэмжээ ябуулгада эдэбхитэйгээр хабаадаһан байна, - гэжэ 54 дүгээр һургуулиин математикын багша Дугарма Цындымеева хөөрэнэ. 

Һунгалтада ерэһэн хүн зон яармагта табигдаһан зүйлнүүдые дуратайгаар худалдан абаа. 

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ Улаан-Үдэ хотын 54 дүгээр дунда һургуули нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга16:32

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар вертолёт хэрэглэгдэнэ 

16:01

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ 

14:31

Түрэлхи хэлэнэй хэшээл 

14:10

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 28 ноября 

13:53

В Бурятии компания заплатила 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии 

10:27

Буряад Уласай Кабанск аймагта газарай асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ 

09:50

РЖД не платит налог на землю в одном из посёлков Бурятии 

09:35

Туристов предупреждают о сходах лавин в Бурятии 

09:28

Байгалай хизаарай хүгжэлтэ тухай зүбшэбэ 

09:15

Александр Стопичев: «Выпускники техникумов могут стать великими людьми» 

09:00

Депутат Народного Хурала Бурятии: Люди надеются на власть, и эти надежды надо оправдывать 

08:30

Сегодня в Бурятии: Анонс событий на вторник, 21 ноября 

08:15

Зурхай на 21 ноября – 3 лунный день 

08:00

Жителей Бурятии предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах 

Наши издания