Главная / Новости /Общество / "Алтан намарай" нигүүлэсхы үдэр

"Алтан намарай" нигүүлэсхы үдэр

13-09-2017

Һунгалтын үдэр Улаан-Үдэ хотын 54 дүгээр дунда һургуулида нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэбэ. “Алтан намар” гэһэн яармагта сугларһан мүнгэн хүүгэдэй “Малышок” байшанда дамжуулагдахаар хараалагдана.

54-дэхи һургуулида Исток, Солдатский һууринуудта байдаг үхибүүд һурадаг гээшэ. Үнгэрһэн зун газаагаа ургуулһан огородой эдеэ болон тэдээнһээ буйлуулагдаһан элдэб хоол тэдэ яармагта дуратайгаар асарһан байна. Энээнһээ гадна һурагшадай гараар бүтээгдэһэн зүйлнүүд олоор дэлгэгдээ.

- “Малышок” гэһэн хүүгэдэй байшантай бидэ үнинэй нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэбди. Тэндэ байрладаг багашуулда манай үхибүүд туһалха дуратай. Тиимэһээ энэ тэрэ юумэ асаржа наймаанда табигты гэжэ һурагшадаа ехээр аргадаагүйбди. Мүн түрэлхидшье энэ хэмжээ ябуулгада эдэбхитэйгээр хабаадаһан байна, - гэжэ 54 дүгээр һургуулиин математикын багша Дугарма Цындымеева хөөрэнэ. 

Һунгалтада ерэһэн хүн зон яармагта табигдаһан зүйлнүүдые дуратайгаар худалдан абаа. 

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ Улаан-Үдэ хотын 54 дүгээр дунда һургуули нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулгаНаши издания