Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласай Мүнгэн сангай яаман Арадай Хуралда дурадхал оруулба

Буряад Уласай Мүнгэн сангай яаман Арадай Хуралда дурадхал оруулба

14-09-2017

Буряад Уласай Мүнгэн сангай сайдай орлогшо Всеволод Мухин 2000-аад онуудта олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ үгтэһэн 151,7 сая түхэригэй урьһаламжа үригүй болоһондо тоолохо тухай хубилалтануудые хуулида оруулха дурадхал Арадай Хуралай оруулба.

Транссибириин ашаанай компани, хуби ниилүүлһэн нээмэл «Бурятмясопром» бүлгэм, «Татарский ключ» уурхайн хүтэлбэри, хуби ниилүүлһэн хаамал «Улан-Удэнская макаронная фабрика» бүлгэм болон бусад компанинууд, хамтадаа арбаад эмхинүүдтэ урьһаламжа үгтэһэн юм.

«Үни үнгэрһэн хэрэгүүд», -гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһоной болон гүрэнэй албанай асуудалнудай талаар хорооной хүтэлбэрилэгшэ Борис Засагай газарай оруулһан дурадхал тухай хэлэбэ.

Гүрэнһөө урьһаламжа абаһан эдэ эмхинүүдэй олонхинь ажал эрхилхэеэ болинхой. Тэрэ эмхинүүдэй нэрэ болон урьһаламжын тоо баримталһан дансанууд үлэнхэй.

Уласай парламентын хуули сахигшадтай зүбшэн хэлсэжэ, энэ асуудал Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулха тухай хэлсэгдэбэ.

«Дурадхагдаһан 32.3 статьяда хубилалта оруулхадаа, хэзээ урьһаламжын уялга абтааб гэжэ зааха шухала. 2008 январиин нэгэн болотор һаа, эдэ эмхинүүд үригүй гэжэ тоологдохо», - гэжэ Арадай Хуралай Эрхын талаар хүтэлбэриин хүдэлмэрилэгшэд тэмдэглэбэ. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото урьһаламжа16:32

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар вертолёт хэрэглэгдэнэ 

16:01

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ 

14:31

Түрэлхи хэлэнэй хэшээл 

14:10

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 28 ноября 

13:53

В Бурятии компания заплатила 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии 

10:27

Буряад Уласай Кабанск аймагта газарай асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ 

09:50

РЖД не платит налог на землю в одном из посёлков Бурятии 

09:35

Туристов предупреждают о сходах лавин в Бурятии 

09:28

Байгалай хизаарай хүгжэлтэ тухай зүбшэбэ 

09:15

Александр Стопичев: «Выпускники техникумов могут стать великими людьми» 

09:00

Депутат Народного Хурала Бурятии: Люди надеются на власть, и эти надежды надо оправдывать 

08:30

Сегодня в Бурятии: Анонс событий на вторник, 21 ноября 

08:15

Зурхай на 21 ноября – 3 лунный день 

08:00

Жителей Бурятии предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах 

Наши издания