Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласта онгосо барилгада мүнгэн һомологдохо

Буряад Уласта онгосо барилгада мүнгэн һомологдохо

14-09-2017

Буряад Уласта уһанай транспортын хаядаһа, бог шорой суглуулха, элдүүрилхэ корабль баригдаха. Тэрэнэй барилгада федеральна бюджетһээ 500 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаха гэжэ Ородой Холбоото Уласай транспортын сайдай орлогшо, далайн болон голой транспортын федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшэ Виктор Олерский хэлэбэ. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай Транспортын яаман Байгал далайн гүнзэгые хэмжэхэ, онгосонуудай тогтохо газарнуудые һэльбэн шэнэдхэлгэдэ мүнгэ һомолхоор бэлэн гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Федеральна бюджетһээ һомологдохо 150 сая түхэриг нуурай оёор гүнзэгырүүлхэ онгосын һэльбэн шэнэдхэлгэдэ гарагашалагдаха гэжэ Виктор Олерский хэлэбэ. Тиихэдэ уһанай онгосонуудай нефтьтэй хаядаһа, бог шорой суглуулан элдүүрилхэ онгосо барилгада 500 сая түхэриг һомологдохо. Тэрэ онгосо мүнөө үеын хэрэгсэлнүүдээр хангагдажа, Буряад Уласай дэбихэртэ хабаатай байха юм. Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй хэлэһээр, Эрхүүгэй талада тиимэ нэгэ онгосо бии, харин тэрэ хуушараа, бүхы нуурай талмайда бог шорой суглуулжа үрдинэгүй.

- Онгосонуудай хаядаһа, бог шорой элдүүрилхэдэ онгсосо хэрэгтэй. Тэрэнэй барилгада 500 сая мүнгэн гаргашалагдаха. Энэ онгосо Буряад Уласай Түрхэдэ хабаатай байха, - гэжэ Виктор Олерский хэлэбэ. Тэрэнэй тэмдэглэһэээр, уһанай хангалгын байгууламжын хүгжэжэ, аяншалгын хүгжэлтэдэ түлхисэ болохо. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото уһанай транспорт16:32

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар вертолёт хэрэглэгдэнэ 

16:01

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ 

14:31

Түрэлхи хэлэнэй хэшээл 

14:10

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 28 ноября 

13:53

В Бурятии компания заплатила 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии 

10:27

Буряад Уласай Кабанск аймагта газарай асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ 

09:50

РЖД не платит налог на землю в одном из посёлков Бурятии 

09:35

Туристов предупреждают о сходах лавин в Бурятии 

09:28

Байгалай хизаарай хүгжэлтэ тухай зүбшэбэ 

09:15

Александр Стопичев: «Выпускники техникумов могут стать великими людьми» 

09:00

Депутат Народного Хурала Бурятии: Люди надеются на власть, и эти надежды надо оправдывать 

08:30

Сегодня в Бурятии: Анонс событий на вторник, 21 ноября 

08:15

Зурхай на 21 ноября – 3 лунный день 

08:00

Жителей Бурятии предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах 

Наши издания