Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай һурагшад амжалтатайгаар «Үүрэй солбон» гэһэн фестивальда хабаадаба

Буряад Уласай һурагшад амжалтатайгаар «Үүрэй солбон» гэһэн фестивальда хабаадаба

20-10-2017

Ростов можын Азов хотодо «Үүрэй солбон» гэһэн хүүгэдэй урлагай 4-дэхи Бүхэросиин мүрысөөн үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай, тэдэнэй тоодо, Буряад Уласай 12-тойһоо 18 хүрэтэр наһатай үхибүүд болон зохёохы бүлэгүүд хабаадаба. Фестивальда дуулаха, хатарха бэлиг талаантай, дунда болон дунда мэргэжэлэй болбосоролой һургуулинуудай дууладаггүй, шэхэ хатуутай шабинар хаба шадалаа туршаһан байна.

Юрэнхы болбосоролой коррекционно һургуулиин шабинар Буряад уласаа фестивальда түлөөлөө. «Жестовая песня» гэһэн номинацида Алексей Гуренко дуу гүйсэдхөө. Хатарай номинацида Максар Батуев Светлана Бадмаева хоёр хабаадаа, тиихэдэ Светлана Бадмаева «Эжы» гэһэн хатар хатараа. «Оригинальный жанр» гэһэн номинацида клоунада, гэрэлэй наада үхибүүд амжалтатайгаар харуулаа. Эдэ үхибүүдые хүтэлбэрилэгшэд Елена Хишиктуева, Анита Будникова гэгшэд бэлдэһэн байна.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр хатарай, «Оригинальный жанр» номинацинуудта Буряадай түлөөлэгшэд үхибүүд 2 –дохи һуури эзэлээ.

Фестиваль эмхидхэгшэдэй хэлэһээр, энэ хэмжээ ябуулгын гол зорилго хадаа шэхэ хатуутай үхибүүдэй бэлиг шадабари хүгжөөхэ, тэдэние зохёохы ажалда хабаадуулха, эрэмдэг бэетэй үхибүүдтэ олониитын анхарал хандуулха зорилготой юм.. 


Теги: фестиваль Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания