Главная / Новости /Спорт / Улаан-Үдын Түбэй стадиондо хоккей нааданай талмай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ

Улаан-Үдын Түбэй стадиондо хоккей нааданай талмай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ

16-11-2017

2017 оной ноябриин 17 үдэрэй 12 сагта ниислэл хотын Түбэй стадиондо хоккей наадаха талмайн нээлгын баяр ёһолол эмхидхэгдэхэ. Харин 16 сагта 2017-2018 онуудай түрүүшын наадан үнгэргэгдэхэ юм.

Түбэй стадиондо баригдаһан хоккей нааданай талмай бэеэ һорихо, ямаршье хэмжээнэй мүрысөөнүүдые аюлгүйгөөр үнгэргэхэ эрилтэнүүдтэ тааража, тусхай бортнуудтай, стандартда таараһн юм. Тиихэдэ хоккей нааданай талмай гэрэлтүүлэгдэжэ, халтирха дуратайшуулда коньки түлбэритөөр ашаглаха аргатай юм.

21-15-53, 45-30-36 гэһэн утаһаар хонходожо гү, али www.dss-sport.ru гэһэн хаягаар хэрэгтэй мэдээсэл абажа болоно. 


Теги: хоккей Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Түбэй стадион15:21

Буряадай филармони 80 жэлэйнгээ ойн баяр угтана 

13:22

Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор Ородой Холбоото Уласай чемпионат – Буряадта 

10:52

Медицинская помощь для Нижних Тальцов стала ближе 

14:48

Более 64 тысяч жителей Бурятии проголосовали за общественные территории 

14:18

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын һунгалтын дүнгүүд Буряадта тоологдоно 

13:25

За лучший дизайн-проект благоустройства набережной проголосовало более 39 тысяч улан-удэнцев 

23:18

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын һунгалтада Буряадай ажаһуугшадай хабаадаһанда Алексей Цыденов баяр хүргэбэ 

17:58

Буряад Уласай хүтэлбэрилэгшэ: Нютагаархид, һунгая! Һунгалтада хабаадаһанһаамнай, саашанхи ажабайдал дулдыдаха 

17:30

Буряадһаа Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов: Һунгалтада хүнүүд харюусалгатайгаар хандана 

16:00

Буряадай һунгуулиин комисссиин мэдээсэлэй түб дуулгана 

Наши издания