Главная / Новости /Спорт / Улаан-Үдын Түбэй стадиондо хоккей нааданай талмай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ

Улаан-Үдын Түбэй стадиондо хоккей нааданай талмай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ

16-11-2017

2017 оной ноябриин 17 үдэрэй 12 сагта ниислэл хотын Түбэй стадиондо хоккей наадаха талмайн нээлгын баяр ёһолол эмхидхэгдэхэ. Харин 16 сагта 2017-2018 онуудай түрүүшын наадан үнгэргэгдэхэ юм.

Түбэй стадиондо баригдаһан хоккей нааданай талмай бэеэ һорихо, ямаршье хэмжээнэй мүрысөөнүүдые аюлгүйгөөр үнгэргэхэ эрилтэнүүдтэ тааража, тусхай бортнуудтай, стандартда таараһн юм. Тиихэдэ хоккей нааданай талмай гэрэлтүүлэгдэжэ, халтирха дуратайшуулда коньки түлбэритөөр ашаглаха аргатай юм.

21-15-53, 45-30-36 гэһэн утаһаар хонходожо гү, али www.dss-sport.ru гэһэн хаягаар хэрэгтэй мэдээсэл абажа болоно. 


Теги: хоккей Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Түбэй стадионНаши издания