Главная / Новости /Спорт / Улаан-Үдын Түбэй стадиондо хоккей нааданай талмай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ

Улаан-Үдын Түбэй стадиондо хоккей нааданай талмай нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ

16-11-2017

2017 оной ноябриин 17 үдэрэй 12 сагта ниислэл хотын Түбэй стадиондо хоккей наадаха талмайн нээлгын баяр ёһолол эмхидхэгдэхэ. Харин 16 сагта 2017-2018 онуудай түрүүшын наадан үнгэргэгдэхэ юм.

Түбэй стадиондо баригдаһан хоккей нааданай талмай бэеэ һорихо, ямаршье хэмжээнэй мүрысөөнүүдые аюлгүйгөөр үнгэргэхэ эрилтэнүүдтэ тааража, тусхай бортнуудтай, стандартда таараһн юм. Тиихэдэ хоккей нааданай талмай гэрэлтүүлэгдэжэ, халтирха дуратайшуулда коньки түлбэритөөр ашаглаха аргатай юм.

21-15-53, 45-30-36 гэһэн утаһаар хонходожо гү, али www.dss-sport.ru гэһэн хаягаар хэрэгтэй мэдээсэл абажа болоно. 


Теги: хоккей Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Түбэй стадион17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания