Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта ниигэмэй удха шанартай барилганууд тухай Москвада хэлсэбэ

Буряад Уласта ниигэмэй удха шанартай барилганууд тухай Москвада хэлсэбэ

07-12-2017

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов хоёр Моквада Буряадай бүрин эрхэтэ түлөөлгын газарта улас дотор һургуули болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдые бариха тухай зүблөөндэ хабаадаба.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай, барилгын «ВИС» компаниин түлөөлэгшэд болон бусад энэ зүблөөндэ хабаадалсаба. Буряад Уласта һурагшад зарим һургуулинуудта гурбан ээлжээндэ һурана. Тиихэдэ хүүгэдэй сэсэрлигүүд баһал дуталдана. Тиимэһээ улас дотор һуралсалай эмхи зургаануудые бариха хэрэгтэй. Эдэ шухала асуудалнуудаар зүблөөндэ хэлсэһэн байна.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта барилгын «ВИС» компани ниигэмэй удха шанартай барилга хэһэн дүршэлтэй. Жэшээнь, энэ компани Ханты-Мансийска тойрогто гурбан жэлэй туршада 90 һуралсалай байшан бодхооһон байна, тэдэнэй 48-ниинь – хүүгэдэй сэсэрлигүүд. Богони болзорой туршада тойрог дотор хүүгэдэй сэсэрлигүүд, һургуулинууд баригдажа, болбосоролой һалбари хүгжөөхэ, үхибүүдэй һураха, хүмүүжэхэ һаадгүй оршон байгуулагдаа. 2013-2017 онуудта Ямало-Ненецкэ автономно тойрогто гүрэнэй болон хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хабаадалгатай хүүгэдэй табан сэсэрлигүүд болон һургуули-сэсэрлиг баригдаһан байна. 


Теги: Вячеслав Цыбикжапов Москва хото Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов Буряад Уласай Улаан-Үдэ ниигэмэй удха шанартай барилгаНаши издания