Главная / Новости /Власть / Буряадай эрдэмтэд болон сайдууд Байгал далайн омоли загаһан тухай арсалдана

Буряадай эрдэмтэд болон сайдууд Байгал далайн омоли загаһан тухай арсалдана

07-12-2017

Мүнөөдэр, декабриин 7-до, Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд, Арадай Хуралай һунгамалнууд болон эрдэмтэд үргэдхэгдэһэн зүблөөндэ Байгал далайда оршодог омоли загаһан тухай хэлсэнэ.

Байгал далайда омоли загаһанай тоо хэр бага болонхойб, загаһа бариха хорилто абтахада, энэ һалбарида хүдэлжэ байһан хүдэлмэришэдэй саашанхи байдал гэхэ мэтэ асуудалнуудаар зүблөөндэ хэлсэнэ.

Арадай Хуралай һунгамал Александр Поповой хэлэһээр, энэ асуудалаар олон һанамжанууд орохо, тиигэбэшье энэ байдал хубилгаха талаар, нэгэдэмэл ажал ябуулха шухала.

«Зарим эрдэмтэдэй һанаамжаар, Байгал далайда омоли загаһанай тоо ехэ. Тиихэдэ эрдэмтэ шэнжэлгэнүүдтэ үндэһэлэн, Владимир Петерфельд энэ һанамжа буруушаахаар бэлэн», - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ. Ганса хорилтонуудые абажа, асуудал шиидхэхээр бэшэ гэжэ һунгамал хэлэбэ. Арадай Хуралай һунгамалнууд Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта энэ асуудалаар нэгэдэмэл хэмжээнүүдые үнгэргэхэ, хүнүүдые ажалаар хангаха, эрдэмтэ шэнжэлгэнүүдые үнгэргэлгэдэ мүнгэ һомолхо, омолииин харууһалалга шангадаха хэрэгтэй гэжэ хандалга бэшэбэ.

2017 оной октябриин 1-һээ омоли үйлэдбэридэ болон загаһа бариха дуратайшуулда загаһа бариха хорилто абтаа гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ хүнүүд ганса хахууляаар лэ загаһа бариха аргатай юм.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото омоли загаһанНаши издания