Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай аймагуудта мал яажа үбэлжэнэб гэһэн шалгалта үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай аймагуудта мал яажа үбэлжэнэб гэһэн шалгалта үнгэргэгдэхэ

11-01-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов январиин 10-да үнгэргэгдэһэн түсэблэлгын суглаанда хүдөө аймагуудта малай үбэлжөөн хэр зэргэ үнгэргэгдэнэб гэжэ нютагай засагай байгууламжануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ шалгаха даабари үгэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов хүдөө нютагуудта мал яажа ондо ороноб, тэдэнэй тэжээл хэр зэргэ бэлдэгдэнхэй тухай хэлэбэ.

«Ярууна, Зэдэ, Хяагта, Сэлэнгэ, Захаамин аймагуудта саһан бага оронхой, тиимэһээ мал бэлшээридэ гарадаг. Тиимэһээ бэлдэгдэһэн тэжээл алмагдана», - гэжэ Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглэбэ.

Малай тэжээлэй дуталдабал, хүдөө ажахы эрхилэгшэд тэрэниие худалдан абаха аргатай. «Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай болон Буряад Уласай аймагуудай хүдөө ажахы эрхилэгшэдһээ малай тэжээл худалдан абаха арга бии. Энээн тухай мэдээсэл хүдөө ажахы эрхилэгшэд болон аймагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ дуулгагданхай», - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо хэлэбэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар Улаан-Үдэдэ «Алейскзернопродукт» болон «Росичъ» бүлгэмүүд малай тэжээл худалдана. Тиихэдэ Алтайн хизаар, Эрхүү болон Новосибирск можонууд малай тэжээл худалдаха дурадхал орууланхай. Буряад Уласай Хяагта, Кабанск, Зэдэ аймагуудһаа үбһэ, тэжээл худалдажа абахаар.

Буряад Уласата 2017 ондо ган гасуурай боложо, хүдөө ажахы эрхилэгшэд гарзада ороһон байна. Тиимэһээ үнгэрһэн жэлэй декабрь һарада тэдэниие дэмжэжэ, федеральна бюджедһээ 97,5 сая түхэриг һомлогдоһон байна гэжэ һануулнабди. Энэ тэдхэмжэдэ Буряад Уласай 91 фермернүүд хүртөө. Тэдэнэр энэ мүнгэнһөө малдаа тэжээл худалдан абаха аргатай.  


Теги: Даба-Жалсан Чирипов Буряад Улас малай тэжээл Буряад Уласай Засагай газар малай үбэлжэлгэ Алексей ЦыденовНаши издания