Главная / Новости /Общество / Хандалга-гуйлта

Хандалга-гуйлта

17-01-2018

Хүндэтэ нютагаархид! Бидэ, Гончик ба Саянэ Цыбжитовтэн, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй хүнүүдтэ ханданабди. Манай жэлтэй хүбүүн Бэлиг “мра­морна” үбшөөр үбдэнхэй. Үхибүүнэймнай ами наһа абарха ори ганса арга боломжо – Израиль гүрэндэ орёо операци хүүлэхэ хэрэгтэй (иимэ операци ондоо тээ бэшэ хаанашье хэдэггүй).

Клиникын эриһэн мүнгэн манай гэр бүлэдэ даашагүй - 19 386 034,2 түхэриг. Богони болзор соо 20 сая шахуу түхэриг өөһэдынгөө хүсөөр суглуулжа шадахагүйбди. Тиимэһээ хүн зоной туһада хандаха баатай болообди.

Бидэ Үбэр Байгалай хизаарай Ага тос­хондо ажаһуу-дагбди. Буряад Уласта манай түлөөлэгшэд – түрэлэймнай зон туһална. Бүхы асуудалнуудаар 89148326808 гэһэн утаһаар Викторияда хандахада болоно.

Найдал дүүрэн хүлеэгшэд Гончик, Саянэ Цыбжитовтэн


Теги: Буряад Улас Агын Буряадай тойрог туһаламжа15:49

Амгалан байдал үршөөһэн «Амарлин» дасан үндыбэ 

15:12

«Оюуна» сэсэрлигэй дүй дүршэл 

14:37

​Яагаад жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэб? 

14:03

Аша буянтай эмшэн 

13:35

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба 

11:21

Улаан-Үдэдэ “Ургаса-2018” яармаг ажаллаха 

10:58

Буряад Уласай Загарай аймагта 53 метр утатай хүүргэ заһабарилагдаба 

10:23

Һургуули тухай түрэлхидэй һанамжанууд 

10:08

Бусад можонуудай эрхим дүй дүршэлнүүд Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ 

09:43

Буддын шажанай, соёлой, тамирай ехэ һайндэр 

09:43

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта 

09:21

Залуу эмшэдтэ аша туһатай талмай эмхидхэгдээ 

09:13

Буряад Уласта өөһэдөө газар эзэлжэ, баригдаһан гэрнүүд хуулиин ёһоор дансатай болобо 

08:57

В Бурятии театр имени Н.А. Бестужева празднично откроет свои театральные кассы 

08:30

Бурят-монгольский зурхай с 22 по 28 августа 

08:15

В Бурятии сегодня, 22 августа, местами кратковременные дожди, днём до +31 

Наши издания