Главная / Новости /Общество / Хандалга-гуйлта

Хандалга-гуйлта

17-01-2018

Хүндэтэ нютагаархид! Бидэ, Гончик ба Саянэ Цыбжитовтэн, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй хүнүүдтэ ханданабди. Манай жэлтэй хүбүүн Бэлиг “мра­морна” үбшөөр үбдэнхэй. Үхибүүнэймнай ами наһа абарха ори ганса арга боломжо – Израиль гүрэндэ орёо операци хүүлэхэ хэрэгтэй (иимэ операци ондоо тээ бэшэ хаанашье хэдэггүй).

Клиникын эриһэн мүнгэн манай гэр бүлэдэ даашагүй - 19 386 034,2 түхэриг. Богони болзор соо 20 сая шахуу түхэриг өөһэдынгөө хүсөөр суглуулжа шадахагүйбди. Тиимэһээ хүн зоной туһада хандаха баатай болообди.

Бидэ Үбэр Байгалай хизаарай Ага тос­хондо ажаһуу-дагбди. Буряад Уласта манай түлөөлэгшэд – түрэлэймнай зон туһална. Бүхы асуудалнуудаар 89148326808 гэһэн утаһаар Викторияда хандахада болоно.

Найдал дүүрэн хүлеэгшэд Гончик, Саянэ Цыбжитовтэн


Теги: Буряад Улас Агын Буряадай тойрог туһаламжаНаши издания