Главная / Новости /Общество / Хандалга-гуйлта

Хандалга-гуйлта

17-01-2018

Хүндэтэ нютагаархид! Бидэ, Гончик ба Саянэ Цыбжитовтэн, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй хүнүүдтэ ханданабди. Манай жэлтэй хүбүүн Бэлиг “мра­морна” үбшөөр үбдэнхэй. Үхибүүнэймнай ами наһа абарха ори ганса арга боломжо – Израиль гүрэндэ орёо операци хүүлэхэ хэрэгтэй (иимэ операци ондоо тээ бэшэ хаанашье хэдэггүй).

Клиникын эриһэн мүнгэн манай гэр бүлэдэ даашагүй - 19 386 034,2 түхэриг. Богони болзор соо 20 сая шахуу түхэриг өөһэдынгөө хүсөөр суглуулжа шадахагүйбди. Тиимэһээ хүн зоной туһада хандаха баатай болообди.

Бидэ Үбэр Байгалай хизаарай Ага тос­хондо ажаһуу-дагбди. Буряад Уласта манай түлөөлэгшэд – түрэлэймнай зон туһална. Бүхы асуудалнуудаар 89148326808 гэһэн утаһаар Викторияда хандахада болоно.

Найдал дүүрэн хүлеэгшэд Гончик, Саянэ Цыбжитовтэн


Теги: Буряад Улас Агын Буряадай тойрог туһаламжа17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания